Aktualne zamówienia


Roboty (1)

Dostawy (13)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2020.10.30
2020-12-08 godz. 10:30
dostawa Cyfrowej Platformy internetowej, jako narzędzia sieci współpracy Partnerów Projektu oraz MŚP, wraz z wdrożeniem i konfiguracją dla projektu realizowanego przez Politechnikę Częstochowską pn. Network of service providers for eco-innovations in manufacturing SMEs (#R077 ECOLABNET), współfinansowanego przez Unię Europejską z środków Interreg Baltic Sea Region. ZP/DK-42/20

2020.11.26
2020-12-04 godz. 10:30
Dostawa modelarskiej frezarki CNC dla Katedry Informatyki w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" ZP/D-73/A/20

2020.11.24
2020-12-03 godz. 10:30
Dostawa artykułów reklamowych w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej ZP/D-21/20

2020.11.20
2020-12-03 godz. 10:00
Dostawa projektora dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-72/A/20

2020.11.13
2020-11-26 godz. 10:30
Dostawa urządzeń do laboratorium Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-67/A/20

2020.11.10
2020-11-24 godz. 10:30
Dostawa kamery termowizyjnej dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-66/A/20

2020.11.13
2020-11-24 godz. 10:30
Dostawa dydaktycznego stanowiska do analizy EOBD pojazdów dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-68/A/20

2020.10.29
2020-11-17 godz. 10:30
Dostawa dwóch zestawów dydaktycznych do nauki pneumatyki oraz dwóch zestawów do nauki elektropneumatyki dla Katedry Technologii i Automatyzacji Politechniki Częstochowskiej ZP/D-60/A/20

2020.11.04
2020-11-17 godz. 10:30
Dostawa stanowiska do analizy właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-63/A/20

2020.11.05
2020-11-17 godz. 10:30
Dostawa drukarki 3D w technologii LFS (do druku z płynnej żywicy) z oprzyrządowaniem dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-64/A/20

2020.10.02
2020-11-16 godz. 10:30
Sukcesywna dostawa sprzętu i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-36/20

2020.10.07
2020-11-10 godz. 10:30
Dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego i serwerów dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości" ZP/DK-37/20

2020.10.09
2020-10-29 godz. 10:30
Dostawa i montaż wraz usługą konfiguracji cyfrowej centrali telefonicznej dla Politechniki Częstochowskiej ZP/D-18/20

Usługi (2)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2020.11.18
2020-12-01 godz. 13:00
Usługi kompleksowego ubezpieczenia komunikacyjnego Politechniki Częstochowskiej ZP/U-17/20

2020.11.10
2020-11-19 godz. 10:30
Usługa drukarska dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/U-18/20