Aktualne zamówienia


Roboty (1)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2020.10.07
2020-10-27 godz. 10:00
Prace remontowe w pomieszczeniu sportowo-rekreacyjnym na piętrze budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PCz ZP/RB-09/20

Dostawy (14)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2020.10.02
2020-11-12 godz. 10:30
Sukcesywna dostawa sprzętu i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-36/20

2020.10.07
2020-11-10 godz. 10:30
Dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego i serwerów dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości" ZP/DK-37/20

2020.09.16
2020-11-03 godz. 10:30
Dostawa serwera i sprzętu sieciowego dla Uczelnianego Centrum Informatycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-29/20

2020.10.21
2020-11-03 godz. 10:30
Dostawa wycinarki laserowej fiber z osprzętem dla Katedry Technologii i Automatyzacji Politechniki Częstochowskiej ZP/D-58/A/20

2020.10.09
2020-10-29 godz. 10:30
Dostawa i montaż wraz usługą konfiguracji cyfrowej centrali telefonicznej dla Politechniki Częstochowskiej ZP/D-18/20

2020.10.20
2020-10-29 godz. 10:00
Dostawa pięciu stanowisk ćwiczeniowych do Laboratorium Czujników i Interfejsów oraz Diagnostyki Pojazdów dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-57/A/20

2020.10.14
2020-10-27 godz. 10:30
Dostawa wycinarki drutowej elektroerozyjnej dla Katedry Technologii i Automatyzacji Politechniki Częstochowskiej ZP/D-54/A/20

2020.10.09
2020-10-20 godz. 10:30
Dostawa systemu pomiarowego PXIe wyposażonego w kartę z jednoczesnym wyzwalaniem dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" ZP/D-48/A/20

2020.10.07
2020-10-20 godz. 10:30
Dostawa stanowisk dydaktycznych dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-53/A/20

2020.10.07
2020-10-20 godz. 10:30
Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy ZP/D-56/A/20

2020.10.06
2020-10-15 godz. 10:30
Dostawa artykułów reklamowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-17/20

2020.10.01
2020-10-15 godz. 10:30
Dostawa doposażenia mikroskopu SEM dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-51/A/20

2020.09.29
2020-10-13 godz. 10:30
Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-16/20

2020.10.02
2020-10-13 godz. 10:30
Dostawa stanowiska do analizy właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-52/A/20

Usługi (3)