Ogłoszenie

PROGRAM LIFE 2020

Program LIFE to instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony i poprawy jakości środowiska oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.

Obszary priorytetowe programu LIFE to:

- ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
- przyroda i różnorodność biologiczna
- zarządzanie i informacja w zakresie środowiska
- ograniczenie wpływu człowieka na klimat
- dostosowanie się do skutków zmian klimatu
- zarządzanie i informacja w zakresie klimatu.

Terminy składania LIFE 2020

  • Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami   ostateczny termin złożenia koncepcji projektu: 14.07.2020 r.
  • Przyrody i różnorodności biologiczna – ostateczny termin złożenia koncepcji projektu: 16.07.2020 r.
  • Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska – ostateczny termin złożenia koncepcji projektu: 16.07.2020 r.
  • Projekty zintegrowane w ramach podprogramu Środowisko - termin przesłania koncepcji projektu: 6.10.2020 r.
  • Projekty pomocy technicznej w ramach podprogramu działań na rzecz środowiska - termin składania: 16.07.2020 r.

Wszelkie informacje o programie można znaleźć na stronie: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/

 

Autor: WebAdmin, 07.07.2020