Ogłoszenie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach GlobalStars w Inicjatywie EUREKA.

Celem konkursu jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju.

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):
Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
Singapur (partner obowiązkowy), Austria, Estonia, Region Flandrii (Belgia), Hiszpania, Holandia, Kanada, Republika Korei, RPA, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Węgry oraz Wielka Brytania.

Data otwarcia naboru wniosków: 8 czerwca 2020 r.

Data zamknięcia naboru wniosków: 15 października 2020 r., godz. 17.00 CET

więcej informacji: https://bip.ncbr.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-globalstars-63581/

Autor: WebAdmin, 06.07.2020