Ogłoszenie

Wspólne projekty badawcze pomiędzy
Polską a Austrią

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA oraz Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung (Austria) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii.

Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań.

 Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Austrii do OeAD oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Austrii. Wnioski złożone w Polsce i w Austrii powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Nabór trwa do 21 maja 2021 roku.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie: https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-austria

Centrum Zarządzania Projektami przypomina, że chęć aplikowania w konkursie należy zgłosić przez stronę Centrum Zarządzania Projektami:  http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu.

Autor: WebAdmin, 19.04.2021