Ogłoszenie

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza

drugą edycję programu Granty Interwencyjne NAWA. W programie dofinansowanie nawet do 300 tys. zł otrzymają projekty naukowców, których realizacja przyczyni się do rozwiązania bieżących, kluczowych dla społeczeństwa, problemów naukowych.

Granty Interwencyjne NAWA umożliwiają naukowcom zebranie danych naukowych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie skutków lub znaczenia jakiegoś zjawiska lub wydarzenia w możliwie jak najszybszym terminie po jego wystąpieniu. Dzięki temu program NAWA zwiększa szasnę naukowców na to, by rozwiązywać aktualne problemy badawcze i odpowiadać na pojawiające się cywilizacyjne wyzwania.

Nabór wniosków w programie będzie prowadzony jest w dwóch terminach
od
13 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku oraz od 1 września do 30 listopada 2021 roku.
Wnioski o grant przyjmowane są w systemie elektronicznym NAWA.

Więcej informacji na stronie konkursu:

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/granty-interwencyjne-nawa-otwarty-nabor-wnioskow

Chęć aplikowania w konkursie należy zgłosić przez stronę Centrum Zarządzania Projektami za pomocą formularza zgłaszania projektów:

 http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu. 

Autor: WebAdmin, 19.04.2021