Ogłoszenie

Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)  ogłaszają konkurs TANGO 5.

Celem konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych szczególnie:

  • określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych,
  • wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.

Projekty będą w całości finansowane przez NCBR.

Budżet konkursu wynosi 30 mln PLN.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system LSI, dostępny pod adresem https://lsi.ncbr.gov.pl.

Nabór i ocena wniosków prowadzone są w trybie ciągłym w dniach od 1 lutego 2021 r.
do 30 czerwca 2021 r. (do godz. 16:00) z podziałem na rundy:

  • runda I: od 1 lutego 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku,
  • runda II: od 1 maja 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku (do godz. 16:00).

Więcej informacji na stronie konkursu pod adresem:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango5

Chęć aplikowania w konkursie należy zgłosić przez stronę Centrum Zarządzania Projektami za pomocą formularza zgłaszania projektów:

 http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu. 

Autor: WebAdmin, 13.04.2021