Ogłoszenie

Konkurs nr 3/SZAFIR/2021

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
z dniem 23.12.2020 r. ogłasza Konkurs nr 3/SZAFIR/2021 na wykonanie
i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu
i obronności państwa, pk. SZAFIR”.

Zakresy tematyczne, w odniesieniu do których należy składać Wnioski
w konkursie nr 3/SZAFIR/2021 są określone w Załączniku nr 2 do Regulaminu. Wnioskodawca składając Wniosek jest zobowiązany do określenia tematu projektu w zakresie tematycznym określonym w Załączniku nr 2 do Regulaminu oraz do wskazania, powiązanej z wybranym zakresem tematycznym, Technologii Przełomowej oraz Priorytetowego Obszaru Technologicznego, o których mowa w załączniku.

Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie w dniach od 15.02.2021 r., od godz. 9.00 do 19.03.2021 r., do godz. 16.00, pod adresem https://osf.opi.org.pl

Link do konkursu: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition...

Centrum Zarządzania Projektami przypomina, że chęć aplikowania

w konkursie należy zgłosić projekt przez stronę Centrum Zarządzania Projektami: http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu.

Autor: WebAdmin, 28.12.2020