Ogłoszenie

Webinarium dotyczące Programu Spinaker – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia

Wszystkie osoby, które chciałyby aplikować w nowym konkursie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zapraszamy na Webinarium dotyczące Programu Spinaker. Spotkanie odbędzie się on-line 28 października w godzinach 12.00 – 14.00. Jak informuje NAWA spotkanie poprowadzi dr Monika Miedzik, która opowie o założeniach Programu oraz odpowie na Państwa pytania.

Celem programu jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i doktorantów oraz poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule zdalnej. 

Do składania wniosków zaproszone są instytucje posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostki naukowe prowadzące kształcenie.

Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2020 roku. 

Link do rejestracji: https://tjclick.clickmeeting.com/spinaker-intensywne-miedzynarodowe-programy-ksztalcenia-2020/

Link do konkursu: https://nawa.gov.pl/instytucje/spinaker-intensywne-miedzynarodowe-progra...

Centrum Zarządzania Projektami przypomina, że chęć aplikowania w konkursie należy zgłosić projekt przez stronę Centrum Zarządzania Projektami: http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu.

Autor: WebAdmin, 20.10.2020