Ogłoszenie

Konkurs Spinaker – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nowy konkurs pt. „Spinaker – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia”.

Program „Spinaker – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia” to nowa propozycja dla polskich uczelni i jednostek naukowych, która jest odpowiedzią na zapotrzebowanie tych instytucji w zakresie tworzenia intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, możliwych do realizacji formie zdalnej.

Każdy z projektów musi zawierać tworzenie, wdrożenie i przeprowadzenie co najmniej jednego intensywnego międzynarodowego programu kształcenia.

Intensywny międzynarodowy program kształcenia to krótka (od 30 do 150 godzin dydaktycznych) forma kształcenia przeznaczona dla studentów lub doktorantów z zagranicy realizowana w formule, np.: szkoły letniej lub zimowej, kursów specjalistycznych, szkoleń czy wizyt studyjnych lub zaangażowania profesorów z zagranicy. 

Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na:

  • wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i doktorantów;
  • wzrost udziału zagranicznych studentów i doktorantów w programach kształcenia
    na polskich uczelniach;
  • poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule zdalnej.

Projekt może być realizowany pomiędzy 1 maja 2021 roku a 1 września 2023 roku. Projekt może trwać od 12 do 28 miesięcy.

Nabór wniosków w I edycji programu będzie prowadzony do 15 grudnia 2020 roku.

Link do konkursu: https://nawa.gov.pl/instytucje/spinaker-intensywne-miedzynarodowe-progra...

Centrum Zarządzania Projektami przypomina, że chęć aplikowania w konkursie należy zgłosić projekt przez stronę Centrum Zarządzania Projektami: http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu.

Autor: WebAdmin, 30.09.2020