Centrum Zarządzania Projektami

Ogłoszenie

Konkurs nr 3/SZAFIR/2021

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
z dniem 23.12.2020 r. ogłasza Konkurs nr 3/SZAFIR/2021 na wykonanie
i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu
i obronności państwa, pk. SZAFIR”.

Autor: WebAdmin, 28.12.2020

Ogłoszenie

V Konkurs TANGO

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza

V konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO

Wspólne Przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki pod nazwą TANGO jest odpowiedzią na potrzebę zbudowania pomostu między badaniami podstawowymi, a badaniami przemysłowymi oraz pracami rozwojowymi.

V Konkurs TANGO skierowany jest do jednostek naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych prowadzących prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe bazujące na wynikach badań podstawowych sfinansowanych wcześniej przez Narodowe Centrum Nauki.

W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie na realizację Projektu

Autor: WebAdmin, 28.12.2020

Ogłoszenie

XII edycja konkursu w Programie LIDER

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informuje, że ogłasza dwunasty konkurs w Programie LIDER.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji

Autor: WebAdmin, 16.12.2020

Ogłoszenie

Inicjatywa ERA-NET ENERDIGIT,
1. konkurs (MICall20)

14 grudnia 2020 r. uruchomiono pierwszy międzynarodowy konkurs, zorganizowany w ramach programu ERA-NET ENERDIGIT (JPP SES). Konkurs obejmuje finansowanie badań z zakresu cyfrowej transformacji systemów i sieci energetycznych.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR.

Ogólne cele projektu:

  • Zwiększyć rozwój i wykorzystanie najnowszych cyfrowych innowacji i rozwiązań
    w dziedzinie energii
  • ułatwiać dobrze ugruntowane, otwarte i zharmonizowane rynki, które lepiej łączą sektor TIK i energię
  • podnoszenie wiedzy i świadomości decydentów, organów regulacyjnych
    i przedsiębiorstw użyteczności publicznej w zakresie rozwiązań cyfrowych.

Autor: WebAdmin, 16.12.2020

Ogłoszenie

I konkurs INFRASTARt

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R –INFRASTARt

Celem Programu INFRASTARt jest zwiększenie wykorzystania infrastruktury B+R oraz wspieranie umiędzynarodowienia działalności jednostek naukowych.

Do celów szczegółowych Programu, wpisujących się w zakres tematyczny I konkursu należy:

  • wsparcie komercyjnego wykorzystania wspartej infrastruktury B+R w projektach badawczo-rozwojowych,
  • pobudzenie współpracy międzynarodowej w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem wspartej infrastruktury B+R
  • profesjonalizacja zarządzania infrastrukturą B+R na rzecz komercjalizacji oraz współpracy międzynarodowej. 

Autor: WebAdmin, 14.12.2020

Strony