Centrum Zarządzania Projektami

Ogłoszenie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłasza Strategiczny Program Badań Naukowych
i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Autor: WebAdmin, 13.04.2021

Ogłoszenie

430 mln zł na badania podstawowe
w konkursach PRELUDIUM 20 i OPUS 21

Narodowe Centrum Nauki ogłasza dwudziestą edycję konkursu PRELUDIUM na projekty badawcze dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora i dwudziestą pierwszą edycję konkursu OPUS na projekty badawcze dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Łączny budżet obydwu flagowych konkursów NCN wynosi aż 430 mln zł.

Autor: WebAdmin, 18.03.2021

Ogłoszenie

Konkurs M-ERA.NET 3 Call 2021

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią M-ERA.NET ogłasza konkurs M-ERA.NET Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej oraz niskoemisyjnych technologii energetycznych, a także badań nad materiałami na potrzeby przyszłych technologii produkcji akumulatorów, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu.
O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Autor: WebAdmin, 18.03.2021

Ogłoszenie

Konkurs CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w konkursie CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age ogłoszonym przez NCN we współpracy z 25 organizacjami finansującymi badania naukowe w Europie. Szczegółowy zakres tematyczny konkursu znajduje się w ogłoszeniu o konkursie. O finansowanie w konkursie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 4 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

W konkursie uczestniczą następujące kraje: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania.

Autor: WebAdmin, 10.03.2021

Ogłoszenie

Dotacje na Innowacje

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej serdecznie zaprasza do odwiedzenia strony internetowej www.DotacjeNaInnowacje.gov.pl.

Jeżeli chcesz pozyskać środki z Funduszy Europejskich na realizację swojego innowacyjnego pomysłu, koniecznie odwiedź stronę www.DotacjeNaInnowacje.gov.pl. Na stornie internetowej znajdziesz:

  • Listę aktualnych naborów wniosków – czyli konkretnych, obecnie dostępnych możliwości sfinansowania Twojej innowacji z Funduszy Europejskich.
  • Dokładne informacje na temat narzędzia STEP. To bezpłatna usługa doradcza, skierowana do przedsiębiorców, którzy chcą wprowadzać u siebie innowacje. Co ważne, mogą z niej skorzystać zarówno ci, którzy mają już konkretny pomysł, jak i ci, którzy dopiero wiedzą, że chcieliby coś zmienić w swojej firmie.
  • Wskazówki i praktyczne porady, na co zwrócić uwagę przy ubieganiu się o dotację.

Inspirację, czyli historie przedsiębiorców, którzy skorzystali z Funduszy Europejskich i dzięki temu zmienili swoje firmy.

Nie musisz być Einsteinem, by tworzyć i wprowadzać innowacje w swojej firmie. Nie musisz być Einsteinem, by je sfinansować! Pomogą Ci w tym Fundusze Europejskie. Wejdź na stronę www.DotacjeNaInnowacje.gov.pl i zdobądź wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu.

Pamiętaj, to ostatnie chwile żeby skorzystać z Funduszy Unijnych przeznaczonych na lata 2014-2020.

Autor: WebAdmin, 10.03.2021

Strony