Centrum Zarządzania Projektami

Ogłoszenie

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na projekty badawcze PRELUDIUM 20.

Konkurs przeznaczony jest  dla naukowców nieposiadających stopnia doktora.

W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł
lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Autor: WebAdmin, 13.04.2021

Ogłoszenie

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na projekty badawcze OPUS 21.

Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej.
Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy.
W konkursie OPUS 21 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

  • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
  • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,
  • bez udziału partnerów zagranicznych.

Autor: WebAdmin, 13.04.2021

Ogłoszenie

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza otwarcie naboru wniosków
w programie którego celem jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych.

Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę.

Autor: WebAdmin, 13.04.2021

Ogłoszenie

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza otwarcie naboru wniosków
w programie, którego celem jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie.

Autor: WebAdmin, 13.04.2021

Ogłoszenie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłasza Program INFOSTRATEG, który został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Autor: WebAdmin, 13.04.2021

Strony