Centrum Zarządzania Projektami

Ogłoszenie

Wspólne projekty badawcze między
Polską a Słowacją

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA oraz Słowacka Agencja Badań i Rozwoju – SRDA (Słowacja) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacji.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych wnioskodawców z Polski i partnerów z Słowacji.

Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Autor: WebAdmin, 19.04.2021

Ogłoszenie

Wspólne projekty badawcze pomiędzy
Polską a Austrią

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA oraz Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung (Austria) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii.

Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań.

 Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Autor: WebAdmin, 19.04.2021

Ogłoszenie

W związku z 

otwarciem naboru wniosków w programie

Bekker NAWA - Program im. Mieczysława Bekkera

NAWA zaprasza potencjalnych wnioskodawców, zainteresowanych udziałem w Programie Bekker NAWA do udziału w webinarium na temat aktualnego naboru.

                                                                                

Spotkanie online odbędzie się we wtorek 20 kwietnia 2021 r. o  godz. 11:00.

                            

Więcej szczegółów na stronie: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/webinarium-na-temat-programu-bekker-nawa-rejestracja-otwarta

Autor: WebAdmin, 19.04.2021

Ogłoszenie

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza

drugą edycję programu Granty Interwencyjne NAWA. W programie dofinansowanie nawet do 300 tys. zł otrzymają projekty naukowców, których realizacja przyczyni się do rozwiązania bieżących, kluczowych dla społeczeństwa, problemów naukowych.

Granty Interwencyjne NAWA umożliwiają naukowcom zebranie danych naukowych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie skutków lub znaczenia jakiegoś zjawiska lub wydarzenia w możliwie jak najszybszym terminie po jego wystąpieniu. Dzięki temu program NAWA zwiększa szasnę naukowców na to, by rozwiązywać aktualne problemy badawcze i odpowiadać na pojawiające się cywilizacyjne wyzwania.

Autor: WebAdmin, 19.04.2021

Ogłoszenie

Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)  ogłaszają konkurs TANGO 5.

Celem konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych szczególnie:

  • określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych,
  • wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.

Autor: WebAdmin, 13.04.2021

Strony