II edycja Inkubatora TransferHUB.

Projekt realizowany jest przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Innowacyjne pomysły mogą zgłaszać zarówno Uczelnie jak i poszczególni wykładowcy i studenci. Najciekawsze otrzymają dofinansowanie w wysokości średnio 38 tys. zł.

 Projekty mają dotyczyć jednej z trzech wiodących ścieżek tematycznych:

  • starzejące się społeczeństwo,
  • pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy,
  • automatyzacja i robotyzacja.

 Rozwiązania mogą być zgłaszane do 6 grudnia br. poprzez stronę transferhub.pl.

 Chęć aplikowania w konkursie należy zgłosić przez stronę Centrum Zarządzania Projektami za pomocą formularza zgłaszania projektów: http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu

 Więcej informacji: transferhub.pl 

Autor: WebAdmin, 13.11.2020