ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE

Wydział Zarządzania
al. Armii Krajowej 19b
42-200 Częstochowa
tel. 034 325 03 95
rekrutacja@wz.pcz.pl
www.wz.pcz.pl

Sylwetka absolwenta

Studia stacjonarne:

    Studia pierwszego stopnia (licencjackie) – 6-semestralne

Oferowane zakresy (specjalności):

  • zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
  • zarządzanie organizacją sportową