Zakwaterowanie studentów

W roku akademickim 2020/2021 Politechnika Częstochowska udostępni studentom trzy domy studenckie, zapewniające zakwaterowanie dla maksymalnie 1 531 osób, w pokojach dwuosobowych.

  1. Dom Studenta nr-2 „Bliźniak”, ul. Akademicka nr 5          -              230 miejsc
  2. Dom Studenta nr -5 „Maluch”, ul. Dekabrystów 26/30   -              651 miejsc
  3. Dom Studenta nr-7 „Herkules”, ul. Sowińskiego 40/48    -              650 miejsc

Z uwagi na konieczność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, mieszkańcy domów studenckich będą kwaterowani pojedynczo w pokojach dwuosobowych, co spowoduje, iż liczba osób korzystających z zakwaterowania może ulec zmniejszeniu o ok. 40 %.

ZAKWATROWANIE W DOMU STUDENCKIM

ROK AKADEMICKI 2020 / 2021

Studenci Politechniki Częstochowskiej oraz Uczelni z którymi Politechnika Częstochowska ma podpisaną umowę o współpracy mogą ubiegać się o miejsce w Domu Studenta. 

Politechnika Częstochowska oferuje zakwaterowanie w trzech akademikach:

Dom Studenta nr 2 „Bliźniak”            ul. Akademicka 5 , telefon : 34 325 04 72
Dom Studenta nr 5 „Maluch”             ul. Dekabrystów 26/30 , telefon : 34 325 02 33
Dom Studenta nr 7 „Herkules”          ul. Sowińskiego 40/48, telefon : 34 325 04 95

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w akademiku przysługuje studentowi, którego codzienny dojazd do Uczeni utrudniałby w znacznym stopniu studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Zakwaterowaniem w domach studenckich zajmuje się Dział Domów Studenckich Politechniki Częstochowskiej ( ul. Dekabrystów 26/30 , telefon : 34 325 02 62).

Student starający się o miejsce w akademiku składa „Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta” w Dziale Domów Studenckich.

Złożenie wniosku może nastąpić za pomocą poczty elektronicznej na adres : ajoachymiak@adm.pcz.czest.pl pocztą tradycyjną na adres Działu Domów Studenckich podany poniżej lub jeżeli nie ma innej możliwości wniosek może być dostarczony osobiście do siedziby Działu Domów Studenckich mieszczącej się w Domu Studenta nr 5 „Maluch”.

Dane adresowe do wysłania wniosku o przyznanie miejsca w akademiku pocztą tradycyjną:

Dział Domów Studenckich
Politechniki Częstochowskiej
ul. Dekabrystów 26/30
42-200 Częstochowa

W sprawie rozpatrzenia wniosku proszę się kontaktować z Działem Domów Studenckich za pomocą poczty elektronicznej (e-mail : ajoachymiak@adm.pcz.czest.pl, mbajor@adm.pcz.czest.pl lub telefonicznie nr tel: 34 325 02 62) .

Po uzyskaniu miejsca w Domu Studenckim przyszły mieszkaniec jest zobowiązany przed zakwaterowaniem wpłacić kaucję przelewem na niżej podane konta bankowe z dopiskiem„ Kaucja”.

Wpłata kaucji będzie podstawą do zakwaterowania w akademiku.

Dom Studenta„BLIŹNIAK” –kwota kaucji : 350,00 zł
nr konta :   3 4   1 7 5 0   1 2 1 1   0 0 0 0   0 0 0 0   0 4 5 4   4 0 9 9

Dom Studenta „MALUCH” –kwota kaucji : 340,00 zł
nr konta:061 7 5 01 2 1 10 0 0 00 0 0 00 4 5 44 1 1 8

Dom Studenta „HERKULES” –kwota kaucji: 330,00 zł
nr konta:7 51 7 5 01 2 1 10 0 0 00 0 0 00 4 5 44 1 3 7

Z uwagi na trwający stan epidemii na zakwaterowanie w DS, student zgłasza się w terminie ustalonym telefonicznie z Domem Studenckim, w którym otrzymał przydział miejsca. Student musi posiadać potwierdzenie wpłaty kaucji oraz  zdjęcie legitymacyjne (1szt.) niezbędne do wyrobienia karty mieszkańca oraz dowód tożsamości.

Domy Studenckie rozpoczną zakwaterowanie od 21 września 2020 roku.

Zakwaterowanie będzie się odbywać w godzinach od 8.00 do 16.00, w dniach od poniedziałku do piątku.

W dniu zakwaterowania student podpisuje umowę o zakwaterowanie w Domu Studenta, którego będzie mieszkańcem. Student będzie zobowiązany również do złożenia szczegółowych informacji o swoim koncie bankowym, które posłuży do dokonywania przez Uczelnię wpłat przelewowych ewentualnych należności wynikających z rozliczenia kaucji oraz wpłat czynszowych.

W związku z zagrożeniem potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i koniecznością zachowania dystansu będzie możliwe zakwaterowanie studentów pojedynczo w pokojach.  

W związku z zagrożeniem epidemicznym w domach studenckich Politechniki Częstochowskiej obowiązuje reżim sanitarny w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS- CoV-2. Każdy mieszkaniec akademika jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących zasad i w dniu zakwaterowania podpisuje oświadczenie stanowiące zobowiązanie bezwzględnego stosowania się do wprowadzonych ograniczeń. Szczegółowe zasady funkcjonowania domów studenckich zostały zawarte w Poleceniu nr 38/2020 Kanclerza Politechniki Częstochowskiej z dnia 21 sierpnia 2020 r.

UWAGA: Opłaty miesięczne za zakwaterowanie w Domu Studenta mieszkaniec wnosi przelewem na konto akademika nie później niż do 20 dnia każdego miesiąca.

Dodatkowych informacji o warunkach zakwaterowania i opłatach udziela Dział Domów Studenckich - telefon: (034) 325-02-62 lub Domy Studenckie:

Dom Studenta "Bliźniak" tel. (034) 325-04-72,
Dom Studenta "Maluch" tel. (034) 325-02-33,
Dom Studenta "Herkules" tel. (034) 325-04-95

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim 40.5 KB doc Pobierz
Umowa o zakwaterowanie w Domu Studenckim 20.53 KB docx Pobierz