ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

al. Armii Krajowej 19
42-200 Częstochowa
tel. 34 325 05 98, 325 07 13
rekrutacja@wip.pcz.pl
www.wip.pcz.pl

Sylwetka absolwenta

Studia stacjonarne:

    Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7-semestralne
    Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 3-semestralne

Studia niestacjonarne:

    Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 8-semestralne
    Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 4-semestralne

Oferowane zakresy (specjalności):

 • zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)
 • zarządzanie systemami produkcyjnymi
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)
 • logistyka w zarządzaniu
  (stacjonarne  i niestacjonarne drugiego stopnia)
 • zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi
  (stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)
 • inżynieria produkcji
  (stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)