ZARZĄDZANIE

Wydział Zarządzania

al. Armii Krajowej 19b
42-200 Częstochowa
tel. 34 325 04 22, 325 04 45
rekrutacja@wz.pcz.pl
www.wz.pcz.pl

Sylwetka absolwenta

Studia stacjonarne:

    Studia pierwszego stopnia (licencjackie) – 6-semestralne
    Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 4-semestralne

Studia niestacjonarne:

    Studia pierwszego stopnia (licencjackie) – 6-semestralne
    Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 4-semestralne

Oferowane zakresy (specjalności):

 • zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi 
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa 
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem 
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • zarządzanie kadrami 
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • zarządzanie turystyką i sportem
  (stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)