METALURGIA

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

al. Armii Krajowej 19
42-200 Częstochowa
tel. 34 325 05 98, 325 07 13
rekrutacja@wip.pcz.pl
www.wip.pcz.pl

Sylwetka absolwenta

Studia stacjonarne:

    Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7-semestralne
    Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 3-semestralne

Studia niestacjonarne:

    Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 8-semestralne
    Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 4-semestralne

Oferowane zakresy (specjalności):

 • odlewnictwo 
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)
 • wytwarzanie i przetwórstwo metali 
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)
 • innowacje produktowe i procesowe w odlewnictwie
  (stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia) 
 • komputerowe wspomaganie procesów produkcyjnych
  (stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)
 • ekoinnowacje w recyklingu metali  
  (stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)