MECHATRONIKA

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

al. Armii Krajowej 21
42-200 Częstochowa
tel. 34 325 05 60, 325 05 61
stacjonarne@wimii.pcz.pl
www.wimii.pcz.pl

Sylwetka absolwenta

Studia stacjonarne:

    Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7-semestralne
    Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 3-semestralne

Oferowane zakresy (specjalności):

  • projektowanie systemów mechanicznych
    (stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
  • systemy sterowania
    (stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)