MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

al. Armii Krajowej 21
42-200 Częstochowa
tel. 34 325 05 60, 325 05 61
stacjonarne@wimii.pcz.pl
niestacjonarne@wimii.pcz.pl​
www.wimii.pcz.pl

Sylwetka absolwenta

Studia stacjonarne:

    Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7-semestralne
    Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 3-semestralne

Studia niestacjonarne:

    Studia pierwszego  stopnia (inżynierskie) – 7-semestralne
    Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 4-semestralne

Oferowane zakresy (specjalności):

 • automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • inżynieria samochodowa
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • przetwórstwo tworzyw polimerowych
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • spawalnictwo 
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • computer modelling and simulation (CMS) – studia prowadzone w języku angielskim
  (stacjonarne pierwszego stopnia)
 • modelling and simulation in mechanics – studia prowadzone w języku angielskim
  (stacjonarne drugiego stopnia)