LOGISTYKA

Wydział Zarządzania

al. Armii Krajowej 19b
42-200 Częstochowa
tel. 34 325 04 22, 325 04 45
rekrutacja@wz.pcz.pl
www.wz.pcz.pl

Sylwetka absolwenta

Studia stacjonarne:

    Studia pierwszego stopnia (licencjackie) – 6-semestralne
    Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7-semestralne
    Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 4-semestralne

Studia niestacjonarne:

    Studia pierwszego stopnia (licencjackie) – 6-semestralne
    Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7-semestralne
    Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 4-semestralne

Oferowane zakresy (specjalności):

Studia licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne):

  • systemy logistyczne
  • zarządzanie transportem

Studia inżynierskie (stacjonarne i niestacjonarne):

  • zarządzanie i inżynieria transportu
  • inżynieria systemów logistycznych

Studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne):

  • zarządzanie łańcuchami dostaw
  • zarządzanie logistyczne w handlu i dystrybucji
  • zarządzanie informacją logistyczną