INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Wydział Infrastruktury i Środowiska

ul. Dąbrowskiego 73
42-200 Częstochowa
tel. 34 325 04 66, 325 04 62
rekrutacja@is.pcz.czest.pl
www.is.pcz.pl

Sylwetka absolwenta

Studia stacjonarne:

    Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7-semestralne
    Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 3-semestralne

Studia niestacjonarne:

    Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 8-semestralne
    Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 4-semestralne

Oferowane zakresy (specjalności):

  • intelligent energy for environmental protection
    (stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) – 3-semestralne)