INFORMATYKA

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

al. Armii Krajowej 21
42-200 Częstochowa
tel. 34 325 05 60, 325 05 61
stacjonarne@wimii.pcz.pl
niestacjonarne@wimii.pcz.pl
www.wimii.pcz.pl

Sylwetka absolwenta

Studia stacjonarne:

    Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7-semestralne
    Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 3-semestralne

Studia niestacjonarne:

    Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7-semestralne
    Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 4-semestralne

Oferowane zakresy (specjalności):

 • sieci komputerowe
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • inżynieria oprogramowania
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)
 • programowanie aplikacji internetowych
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)
 • aplikacje biznesowe i bazy danych
  (stacjonarne i  niestacjonarne drugiego stopnia)
 • zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych
  (stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)
 • cyberbezpieczeństwo
  (stacjonarne drugiego stopnia)
 • inżynieria obrazu i grafika komputerowa
  (stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)
 • computational intelligence and data mining – studia prowadzone w języku angielskim
  (stacjonarne drugiego stopnia)