FIZYKA TECHNICZNA

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

al. Armii Krajowej 19
42-200 Częstochowa
tel. 34 325 05 98, 325 07 13
rekrutacja@wip.pcz.pl
www.wip.pcz.pl

Sylwetka absolwenta

Studia stacjonarne:

    Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7-semestralne
    Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 3-semestralne

Studia niestacjonarne:

    Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 8-semestralne
    Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 4-semestralne

Oferowane zakresy (specjalności):

 • nanomateriały i nanotechnologie
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • optyka okularowa
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)
 • optometria
  (stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)
 • odnawialne źródła energii
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)