FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Wydział Zarządzania

al. Armii Krajowej 19b
42-200 Częstochowa
tel. 34 325 04 22, 325 04 45
rekrutacja@wz.pcz.pl
www.wz.pcz.pl

Sylwetka absolwenta

Studia stacjonarne:

    Studia pierwszego stopnia (licencjackie) – 6-semestralne
    Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 4-semestralne 

Studia niestacjonarne:

    Studia pierwszego stopnia (licencjackie) – 6-semestralne
    Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 4-semestralne

Oferowane zakresy (specjalności):

 • finanse i bankowość
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • analityk finansowy
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • rachunkowość
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • inwestycje i nieruchomości
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • systemy informatyczne w finansach i rachunkowości 
  (stacjonarne pierwszego stopnia)
 • nowe usługi biznesowe
  (stacjonarne drugiego stopnia)