ELEKTROTECHNIKA

Wydział Elektryczny

al. Armii Krajowej 17
42-200 Częstochowa
tel. 34 325 08 54, 325 08 22
rekrutacja@el.pcz.czest.pl
www.el.pcz.pl

Sylwetka absolwenta

Studia stacjonarne:

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7-semestralne
Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 3-semestralne

Studia niestacjonarne:   

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 8-semestralne
Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 3-semestralne

Oferowane zakresy (specjalności):

 • elektroenergetyka
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • instalacje elektryczne w budownictwie
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • komputeryzacja i robotyzacja procesów
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • elektronika przemysłowa
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)