ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Wydział Elektryczny

al. Armii Krajowej 17
42-200 Częstochowa
tel. 34 325 08 54, 325 08 22
rekrutacja@el.pcz.czest.pl
www.el.pcz.pl

Sylwetka absolwenta

Studia stacjonarne:

    Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7-semestralne

Studia niestacjonarne:

    Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 8-semestralne

Oferowane zakresy (specjalności):

  • cyfrowe przetwarzanie sygnałów 
    (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)
  • elektronika pojazdowa
    (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)