BUDOWNICTWO

Wydział Budownictwa

ul. Akademicka 3
42-200 Częstochowa
tel. 34 32 50 985
rekrutacja@bud.pcz.czest.pl
www.bud.pcz.pl

Sylwetka absolwenta
 

Studia stacjonarne: 

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7-semestralne
Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 3-semestralne

Studia niestacjonarne:

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 8-semestralne
Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 4-semestralne

Oferowane zakresy (specjalności): 

 • konstrukcje budowlane i inżynierskie 
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie 
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • architektura w budownictwie 
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • budowa i utrzymanie dróg
  (stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)