BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Wydział Zarządzania

al. Armii Krajowej 19b
42-200 Częstochowa
tel. 34 325 03 95
rekrutacja@wz.pcz.pl
www.wz.pcz.pl

Sylwetka absolwenta

Studia stacjonarne:

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7-semestralne
Studia drugiego stopnia (magisterskie) - 3-semestralne

Studia niestacjonarne:

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7-semestralne
Studia drugiego stopnia (magisterskie) - 3-semestralne

Oferowane zakresy (specjalności):

 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)
 • edukacja w zakresie BHP  
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)
 • zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie
  (stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)
 • bezpieczeństwo i doskonalenie procesów
  (stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)