AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Wydział Elektryczny
al. Armii Krajowej 17
42-200 Częstochowa
tel. 34 325 08 54, 325 08 22
rekrutacja@el.pcz.czest.pl
www.el.pcz.pl

Sylwetka absolwenta

Studia stacjonarne:

   Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7-semestralne

Studia niestacjonarne
   Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 8-semestralne

Oferowane zakresy (specjalności):

  • automatyzacja procesów
    (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)
  • przemysłowe systemy informatyczne
    (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)