Plan zajęć dydaktycznych

Plan zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

Semestr II

WTOREK

godziny

nazwa przedmiotu

rodzaj zajęć / sala

8.15 – 9.00

Technical acadenic writing

dr I. Szcześniak

W

9.15 – 10.00

Etyka pracownika naukowego, prawa autorskie i ochrona własności intelektualnej

 dr M. Dziadkiewicz

W

10.15 – 11.00

Sposoby pozyskiwania środków na prowadzenie badań naukowych

dr W. Szczepaniak

Ćw

11.15 – 12.00

Metody ilościowe i jakościowe badań ekonomicznych

(dla dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości)

dr. M. Szajt

W

Nowoczesne materiały inżynierskie

(dla pozostałych dyscyplin inżynieryjno-technicznych)

prof. T. Frączek

W

12.15 – 13.00

Seminarium kierunkowe
(z kierownikami dyscyplin)

S

indywidualnie dla każdej z dyscyplin

 

Semestr IV

WTOREK

godziny

nazwa przedmiotu

rodzaj zajęć / sala

10.15 – 11.00

Seminarium kierunkowe
(z kierownikami dyscyplin)

S

indywidualnie dla każdej z dyscyplin

11.15 – 12.00

Tematyczne seminarium doktoranckie

(z promotorem)

S

indywidualnie dla każdego doktoranta