Parametryzacja jednostki naukowej

Poszczególne wydziały Politechniki Częstochowskiej posiadają następujące kategorie naukowe, wynikające z oceny parametrycznej jednostek:

Wydział

Kategoria naukowa

2002-2005

2006-2009

2010-2013

2013 –2017

16.10.2017 -

Budownictwa

3 3 2 B B

Elektryczny

3 1 3 A A

Inżynierii Mechanicznej
i Informatyki

1 3 3 B B

Inżynierii Infrastruktury i Środowiska

3 2 3 B A

Inżynierii Produkcji
i Technologii Materiałów

1 1 2 B B

Zarządzania

4 3 3 B A