Opłaty za studia 2020/2021

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 346/2020 z dnia 23.06.2020 w sprawie zmiany zapisów w Załączniku nr 1 i nr 2 do Zarządzenia nr 336/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 28.05.2020 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021 Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 336/2020 z dnia 28.05.2020 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021 Zobacz i pobierz