Opłaty za studia

Opłata rekrutacyjna – 85 zł

Opłata wpisowa – 0 zł

Opłata za wydanie legitymacji – 22 zł

Opłata za indeks – 4 zł

Opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych, za powtarzanie określonych zajęć dydaktycznych z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za świadczenie usług edukacyjnych związanych z prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów w roku akademickim 2020/2021 pdf

Opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce w roku akademickim 2020/2021 pdf