Opłaty za miejsce w Domu Studenta

Polecenie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej nr 1/2020 z dnia 01.09.2020 w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domach Studenckich Politechniki Częstochowskiej Zobacz i pobierz