Ogłoszenia

Biuro Szkoły Doktorskiej mieści się w gmachu głównym Politechniki Częstochowskiej, przy ul. J.H. Dąbrowskiego 69, II piętro, pokój 209, tel. 34 3250 432

szkola.doktorska@pcz.pl

Godziny przyjęć:
Od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 – 13.00.

Kierownik szkoły doktorskiej:
Poniedziałek, wtorek w godzinach 10.00 – 12.00.