Oferta studiów podyplomowych w roku akademickim 2021/2022

Wydział Elektryczny

  1. Elektroenergetyka przyszłości
dr hab. inż. Anna Gawlak, prof. PCz, tel.: (34) 325 08 17
Sekretariat: Katedra Elektroenergetyk, tel.: (34) 325 08 93

Wydział Infrastruktury i Środowiska 
we współpracy z Wydziałem Elektrycznym

  1. Odnawialne źródła energii
dr inż. Renata Włodarczyk, tel.: (34) 325 01 66
Sekretariat: Katedra Zaawansowanych Technologii Energetycznych, tel.: (34) 325 09 33

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

  1. Materiały i technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych
dr inż. Tomasz Stachowiak, tel.: (34) 325 05 39
Sekretariat: Katedra Technologii i Automatyzacji, tel.: (34) 325 05 09
  1. Wymagania i kompetencje międzynarodowego inżyniera spawalnika (IWE)
dr hab. inż. Ryszard Krawczyk, prof. PCz, tel.: (34) 325 06 72
Sekretariat: Katedra Technologii i Automatyzacji, tel.: (34) 325 05 09
  1. Programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
dr hab. inż. Piotr Boral, prof. PCz, tel.: (34) 325 05 30
Sekretariat: Katedra Technologii i Automatyzacji, tel.: (34) 325 05 09
  1. Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń
dr hab. inż. Krzysztof Sokół, prof. PCz, tel.: (34) 325 04 53
Sekretariat: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki tel.: (34) 325 07 72

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

  1. Specjalistyczne studia podyplomowe z Optometrii 
dr Marcin Gacek, tel.: (34) 325 07 96
Sekretariat: Katedra Fizyki, tel.: (34) 325 07 95
  1. Specjalista systemów bezpieczeństwa informacji
dr inż. Michał Pałęga, tel.: (34) 325 06 62
Sekretariat: Katedra Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa, tel.: (34) 325 07 14

Wydział Zarządzania

  1. Ład korporacyjny
dr Patrycja Krawczyk, tel.: (34) 325 03 52
Sekretariat: Katedra Finansów i Bankowości, tel.: (34) 325 02 12
  1. Zarządzanie procesowe
dr hab. Sylwia Łęgowik-Świącik, prof. PCz, tel.: (34) 325 03 61
Sekretariat: Katedra Finansów i Bankowości, tel.: (34) 325 02 12