Oferta studiów podyplomowych w roku akademickim 2020/2021

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
  1. Materiały i Technologie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
dr inż. Tomasz Stachowiak                   tel.: (34) 325 05 39
Sekretariat: Katedra Technologii i Automatyzacji  tel.: (34) 325 05 09
  1. Wymagania i Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)
dr hab.  inż. Ryszard Krawczyk, prof. PCz       tel.: (34) 325 06 72
Sekretariat: Katedra Technologii i Automatyzacji  tel.: (34) 325 05 09
  1. Programowania Obrabiarek Sterowanych Numerycznie
dr hab. inż. Piotr Boral, prof. PCz                   tel.: (34) 325 05 09
Sekretariat: Katedra Technologii i Automatyzacji  tel.: (34) 325 05 09
 
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
  1. Specjalista systemów bezpieczeństwa informacji
dr inż. Michał Pałęga              tel.: (34) 325 06 62
Sekretariat: Katedra Fizyki tel.: (34) 325 05 96
  1. Specjalistyczne studia podyplomowe z Optometrii 
dr Marcin Gacek       tel.: (34) 325 07 96
Sekretariat: Katedra Fizyki  tel.: (34) 325 05 96