O nas


Oto zespół Studenciak Politechnika Częstochowska. Zapraszamy uczniów na ciekawe spotkania z nauką
(fot. Tomasz Geisler)

Zespół ds. Kontaktów z Otoczeniem Edukacyjnym
email: studenciak@pcz.pl
tel.: 501 050 282

Pełnomocnik Rektora:
Dr inż. Jolanta Pozorska

Koordynatorzy wydziałowi
Dr inż. Katarzyna Brendzel-Skowera, Wydział Zarządzania
Dr inż. Anna Derlatka, Wydział Budownictwa
Dr inż. Renata Włodarczyk, Wydział Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Dr inż. Piotr Gębara, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Dr hab. inż. Paweł Jabłoński, prof. PCz, Wydział Elektryczny
Dr inż. Michał Sobociński, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki