MATEMATYKA STOSOWANA I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
 
al. Armii Krajowej 21
42-200 Częstochowa
tel. 34 325 05 60, 325 05 61
 
 
Studia stacjonarne:
 
      Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7-semestralne
 
Oferowane zakresy (specjalności):
  • Modelowanie matematyczne i analiza danych
  • Matematyka finansowa i bezpieczeństwo danych