MASZYNY I SYSTEMY ENERGETYCZNE

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

al. Armii Krajowej 21
42-200 Częstochowa
tel. 34 325 05 60, 325 05 61
stacjonarne@wimii.pcz.pl
www.wimii.pcz.pl

Sylwetka absolwenta

Studia stacjonarne:

  Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7-semestralne