Kształcenie w Szkole Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej

Kształcenie w szkole doktorskiej prowadzone jest zgodnie z uchwałą nr 282/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej.