kontakt Prorektor ds. zarządzania i marketingu

Kontakt:

Sekretariat
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa

tel./fax  +48 34 325 02 34
e-mail: biuro.prorektora.zim@adm.pcz.pl