kontakt Dziekan WZ

Kontakt:

Biuro Dziekana
al. Armii Krajowej 19B
42-201 Częstochowa

tel.       +48 34 325 03 95, 34 325 04 10, 34 325 04 45
tel./fax +48 34 361 38 76
e-mail: dziekan@zim.pcz.pl