kontakt Dziekan WIPiTM

Kontakt:

Biuro Dziekana
al. Armii Krajowej 19
42-201 Częstochowa

tel.       +48 34 325 06 25
tel./fax +48 34 361 38 88
e-mail: dziekanat@wip.pcz.pl