kontakt Dziekan WE

Kontakt:

Biuro Dziekana
al. Armii Krajowej 17
42-201 Częstochowa

tel.       +48 34 325 08 28, 34 325 08 22
tel./fax +48 34 325 08 23
e-mail: biuro.dziekana.we@el.pcz.czest.pl
e-mail: dziekanat@el.pcz.czest.pl