kontakt Dziekan WB

Kontakt:

Biuro Dziekana
ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa

tel.       +48 34 325 09 40
tel./fax +48 34 361 38 26
e-mail: dziekanat@bud.pcz.czest.pl