Kierunki studiów 2021/2022

Kierunki w roku akademickim 2021/2022:

 • angielski język biznesu
 • automatyka i robotyka
 • bezpieczeństwo i higiena pracy  
 • biotechnologia
 • budownictwo
 • budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM
 • design i zarządzanie projektami 
 • elektromobilność i energia odnawialna
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • finanse i rachunkowość w biznesie
 • fizyka techniczna
 • informatyka
 • inteligentne miasta
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria środowiska
 • logistyka inżynierska
 • logistyka/logistics
 • maszyny i systemy energetyczne
 • matematyka stosowana i technologie informatyczne
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • metalurgia
 • technologia szkła i ceramiki 
 • zarządzanie i inżynieria produkcji 
 • zarządzanie jakością i produkcją/quality and  production management 
 • zarządzanie środowiskiem
 • zarządzanie w turystyce i sporcie
 • zarządzanie/management