Dział Bezpieczeństwa Pracy

Akty Prawne obejmujące zagadnienia związane z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem na Uczelni:

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 301/2020 z dnia 25.02.2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia, ludzi środowiska lub zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w Politechnice Częstochowskiej Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 196/2019 z dnia 13.03.2019 w sprawie znowelizowanej Procedury obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Politechnice Częstochowskiej Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 144/2018 z dnia 24.08.2018 w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedury obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Politechnice Częstochowskiej Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 105/2018 z dnia 19.02.2018 w sprawie wprowadzenia Procedury dotyczącej zapewniania bezpieczeństwa imprez innych niż masowe organizowanych w Politechnice Częstochowskiej Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 98/2018 z dnia 24.01.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie imprez masowych organizowanych przez Politechnikę Częstochowską (zmiana Zarządzenia nr 47/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 24.04.2017 roku) Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 47/2017 z dnia 24.04.2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu imprez masowych, organizowanych przez Politechnikę Częstochowską Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 14/2016/2017 z dnia 19.10.2016 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Rektorem Politechniki Częstochowskiej a Komendantem Miejskim Policji w Częstochowie Zobacz i pobierz

GIP 2017 - BHP dla pracodawców

GIP 2013 - BHP w biurze

Choroby zawodowe pracowników biurowych

PIP - BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

Inspektorat BHP udostępnia pracownikom skrypt i pytania do samokształcenia oraz zaleca zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi opracowanymi przez Państwową Inspekcje Pracy

Jarosław Kuśmirek - Ewakuacja 2.67 MB pdf Pobierz
PN-90 B-02867 - Ochrona przeciwpożarowa budynków 160.77 KB pdf Pobierz
PN-B-02854-1996 A1-1998 - Ochrona przeciwpożarowa budynków 108.74 KB pdf Pobierz
Prezentacja - Tomasz Wiśniewski 7.37 MB pdf Pobierz
ZESPÓŁ EWAKUACJI I STOPNIA (z obiektu) 52 KB doc Pobierz
Wykaz środków - apteczka 453.27 KB pdf Pobierz
KARTA EWIDENCYJNA przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej 54.5 KB doc Pobierz